SHT A/S har mere end 60 års erfaring i fremstilling af teglelementer. Idégrundlaget var at forene fordelene med industrielt byggeri og samtidig bevare det murede udseende. Oprindelig blev elementerne brugt til parcelhusbyggeri og stalde, men er i dag udviklet til et komplekst byggeelement med hensyn til kvalitet, udseende, samlingsdetaljer mm, så det kan indgå i næsten alle slags byggerier.

SHT A/S er Danmarks største producent af teglelementer, der er tale om ordreproduktion. Der findes ikke standard elementer, hvorfor produktionsapparatet er meget fleksibelt til at håndtere de individuelle krav til forskellige byggerier.

SHT A/S tilbyder 2 leveranceformer:

1. Teglelementer leveret på byggepladsen.

2. En pakkeløsning som kan bestå af:

 • Teglelementer
 • Lejlighedsskel og skillevægge
 • Dækelementer
 • Betontrapper
 • Beton søjler og bjælker
 • Altaner/Altangange
 • Montage af vinduer i facadeelementer på vores lagerplads
 • Montage
 • Projektering og koordinering af elementprojektet

SHT A/S deltager gerne i rådgivning om og for-projektering af byggerierne med det formål, at optimere kommende byggerier i forhold til de fastlagte rammer. SHT A/S bidrager med facadeopdeling, samlingsdetaljer og generelle løsningsmodeller. SHT A/S har løbende rådgivning af og dialog med hovedparten af landets arkitekt –og ingeniørfirmaer.

Elementerne er certificeret af Dancert.

Følgende fordele taler for anvendelse af teglelementer:

 • MURET UDSEENDE
 • RATIONELT BYGGERI
 • ENSARTET HØJ KVALITET UANSET VEJRLIG
 • KORT BYGGETID => HURTIGERE INDTJENING
 • HØJ LEVERINGSSIKKERHED
 • GOD ØKONOMI
 • BYGGEPLADSPROCESSER UDFØRES UNDER ORDNEDE FORHOLD
 • HURTIG LUKNING AF HUSET => HURTIGERE UDTØRRING OG MINDRE TYVERI.
 • MINIMUM AF STILLADS PÅ BYGGEPLADSEN
 • FØRST INTENSIV BYGGESTYRING EFTER REJST RÅHUS
 • NÆSTEN ALLE MURSTEN KAN BRUGES
 • FORBRUG AF MURSTEN ER CA DET HALVE AF TRADITIONEL MURVÆRK.
 • RYDDELIG BYGGEPLADS
 • MULIGHED FOR VINTERBYGGERI