SHT A/S kan montere samtlige elementer til byggeriet, så som teglelementer, skillevægge, huldæk, betontrapper og altanplader. Vi har ikke egen montageafdeling men benytter for det meste en fast samarbejdspartner, som har stor erfaring med montage af betonelementer.

Vi sørger for at koordinere montage, transport og afkald af egne og underleverandørers elementer.

Adgangsforholdene til byggepladsen og bygningen skal være af en sådan beskaffenhed, at mobilkran og lastbiler har uhindret adgang. Hvis det er nødvendigt, skal bygherren sørge for en fast kørevej bestående af jernplader eller lignende. Kontakt os gerne på enten telefon: 60128860 eller send en e-mail på: sht@sht.dk.