Vore egne elementer transporteres primært på flats. 
Hvis pladsforholdene tillader det, kan flats stilles på pladsen på forhånd. 
Det betyder, at man kan undgå en del ventetid.
Normalt er der medregnet 1 time til aflæsning pr læs.

Adgangsforholdene til byggepladsen og bygningen skal være af en sådan beskaffenhed, at lastbiler har uhindret adgang. Hvis det er nødvendigt, skal bygherren sørge for en fast kørevej bestående af jernplader eller lignende.

Elementerne skal afkaldes senest 7 hverdage før montage. Kontakt os gerne på enten telefon: 60128860 eller send en e-mail på: sht@sht.dk.